Přeskočit na obsah
Domů » Všechny články » Překyselení organizmu: Jak souvisí s úzkostí a depresí?

Překyselení organizmu: Jak souvisí s úzkostí a depresí?

  • Mirek 
  • 8 min read

Překyselení organizmu: Jak souvisí s úzkostí a depresí?

V dnešním článku se zaměříme na překyselení organizmu a jeho možný vliv na psychické zdraví, konkrétně na úzkost a depresi. Překyselení, tedy stav, kdy je v našem těle nerovnováha mezi kyselinami a zásadami, může způsobovat celou řadu fyzických potíží. Ale jak je to s jeho souvislostí s psychikou? V posledních letech se objevuje stále více studií naznačujících možný vztah mezi překyselením a psychickými problémy.

Ať už jste sami postiženi úzkostí či depresí nebo máte blízkého člověka trpícího těmito potížemi, je důležité porozumět tomu, jak může být naše psychické zdraví ovlivněno různými faktory – včetně překyselení. V tomto článku si nejprve vysvětlíme, co přesně překyselení organizmu je a co ho způsobuje. Poté se podíváme na souvislost mezi tímto stavem a úzkostnými či depresivními projevy. Nakonec vám nabídnu praktické tipy pro boj s překyselením a zlepšení celkového psychického i fyzického zdraví.

1. Co je překyselení organizmu?

Překyselení organizmu je stav, kdy dochází k narušení přirozené rovnováhy pH v těle. pH (potenciál vodíku) je míra kyselosti nebo zásaditosti látky, která se pohybuje na škále od 0 (silně kyselé) do 14 (silně zásadité). Pro správnou funkci našeho těla je důležité udržovat pH krve kolem hodnoty 7,4, což je mírně zásadité prostředí. V případě překyselení se pH krve posouvá směrem ke kyselinám a narušuje tak optimální fungování buněk a orgánů.

1.1. Přirozená rovnováha pH v těle

Naše tělo si samo udržuje rovnováhu pH pomocí pufrovacích mechanismů, které neutralizují nadbytečné kyseliny nebo zásady. Tento proces probíhá neustále a umožňuje nám žít ve stresujícím a často nezdravém moderním světě bez vážných komplikací. Avšak pokud jsou tyto mechanismy přetíženy či oslabeny dlouhodobým zatěžováním organismu špatnými stravovacími návyky, nedostatkem pohybu nebo chronickým stresem, může dojít k nerovnováze pH a vzniku překyselení.

1.2. Co způsobuje překyselení?

Existuje několik faktorů, které mohou vést k překyselení organizmu. Mezi hlavní patří nezdravá strava bohatá na potraviny s vyšší kyselostí, jako jsou maso, mléčné výrobky, rafinované cukry a bílá mouka. Dalšími faktory jsou nedostatek pohybu, dehydratace a chronický stres. Tyto faktory mohou oslabit naše tělesné mechanismy udržující rovnováhu pH a vést tak k překyselení. Je důležité si uvědomit tyto rizikové faktory a snažit se je omezit či eliminovat, aby naše tělo mohlo fungovat v optimálním stavu a my se cítili co nejlépe jak fyzicky, tak psychicky.

Ilustrace ukazující pH škálu a různé potraviny rozdělené podle jejich kyselosti nebo zásaditosti.

2. Vliv překyselení na psychické zdraví

Překyselení organizmu může mít negativní dopad nejen na fyzické, ale i na psychické zdraví. Při nerovnováze pH v těle dochází k narušení optimální funkce buněk a orgánů, což může vést k celkovému snížení energie, narušení spánku a oslabení imunitního systému. Tyto faktory mohou negativně ovlivnit náš emoční stav a zvyšovat náchylnost k úzkosti a depresi.

2.1. Souvislost mezi překyselením a úzkostí

Úzkost je často spojována s nadměrným stresem a napětím, které mohou ovlivnit rovnováhu pH v těle. Při překyselení může dojít ke snížení hladiny serotoninu – neurotransmiteru, který je zodpovědný za regulaci nálady, spánku a chuti k jídlu. Nízká hladina serotoninu je spojena s vyššími úrovněmi úzkosti a stresu. Navíc chronický stres sám o sobě zvyšuje produkci kyselin v těle, což dále prohlubuje nerovnováhu pH a zhoršuje úzkostné stavy.

2.2. Souvislost mezi překyselením a depresi

Deprese je další psychický problém, který může souviset s překyselením organizmu. Stejně jako u úzkosti, i zde hraje roli snížená hladina serotoninu a nerovnováha dalších neurotransmiterů, jako je dopamin a noradrenalin. Překyselení může také způsobovat zánětlivé procesy v těle, které mohou negativně ovlivnit mozkovou funkci a zhoršit projevy deprese. Navíc nezdravý životní styl, který podporuje překyselení, často zahrnuje nedostatek pohybu a špatnou stravu, což jsou faktory, které samy o sobě mohou vést k rozvoji deprese.

Fotografie postavy člověka se svítící hlavou, která symbolizuje myšlenky a emoční stav jedince

3. Praktické tipy pro boj s překyselením

Zlepšení rovnováhy pH v těle může mít pozitivní dopad na celkové zdraví, včetně psychické pohody. Následující praktické tipy vám pomohou snížit kyselost v těle a podpořit tak vaše fyzické i duševní zdraví.

3.1 Změna stravy pro snižování kyselosti

Jedním z nejdůležitějších kroků pro snížení překyselení je změna stravy. Zaměřte se na konzumaci potravin s nižším obsahem kyselin a vyšším obsahem zásad, jako jsou ovoce, zelenina, luštěniny a celozrnné potraviny. Omezte příjem potravin s vyšší kyselostí, jako jsou maso, mléčné výrobky, rafinované cukry a bílá mouka. Dále se snažte pít dostatek čisté vody, která pomáhá neutralizovat kyseliny a odstraňovat je z těla.

3.2 Význam pohybu a relaxace

Pravidelný pohyb je nejen důležitý pro udržení fyzické kondice, ale také pro zlepšení rovnováhy pH v těle. Cvičení podporuje detoxikaci a odstraňování kyselin prostřednictvím pocení a zvýšeného dýchání. Navíc pohyb pomáhá snižovat úroveň stresu a uvolňovat endorfiny, což jsou hormony, které nám pomáhají cítit se lépe a bojovat proti úzkosti a depresi.

Kromě pohybu je také důležité najít čas na relaxaci a odpočinek. Techniky, jako je jóga, meditace nebo hluboké dýchání, mohou pomoci uvolnit napětí ve svalstvu, snížit stres a podpořit rovnováhu pH v těle. Důležité je najít si činnost, která vám vyhovuje, a pravidelně ji zařazovat do svého života jako součást péče o své fyzické i psychické zdraví.

Fotografie několika druhů ovoce a zeleniny na dřevěném stole, které ilustrují zdravou stravu pro snižování kyselosti v těle.

4. Příběhy úspěchu: Jak změny životního stylu pomohly jiným lidem

V této části článku se podíváme na fiktivní příběhy úspěchu Jany a Petra, kteří se by se takto mohli vypořádat překyselením a zaznamenat pozitivní výsledky ve svém fyzickém i psychickém zdraví. Tyto příběhy nám ukazují, že změny životního stylu mohou skutečně vést k lepšímu zdraví a pohodě.

4.1 Překonání úzkosti pomocí změn stravy a pohybu

Jana byla dlouhodobě postižena silnými úzkostnými stavy, které ovlivňovaly její každodenní život. Poté, co se dozvěděla o možné souvislosti mezi překyselením a úzkostí, rozhodla se provést změny ve svém životním stylu. Změnila stravu tím, že začala jíst více ovoce, zeleniny a celozrnných potravin a omezila konzumaci potravin s vysokým obsahem kyselin. Současně začala pravidelně cvičit jógu a chodit na procházky.

Díky těmto změnám se Jana cítila lépe, její úzkostné stavy se snížily a zlepšila se její kvalita života. Její příběh ukazuje, jak může být účinné zaměřit se na rovnováhu pH v těle při boji s psychickými problémy.

4.2 Zmírnění depresivních symptomů pomocí holistického přístupu

Petr trpěl depresí a hledal způsoby, jak ji přirozeně léčit. Když se dozvěděl o možném vlivu překyselení na depresi, rozhodl se zkusit holistický přístup ke svému zdraví. Změnil svou stravu, zařadil do svého života více pohybu a naučil se techniky meditace a hlubokého dýchání.

Postupem času začal Petr pozorovat zlepšení svých depresivních symptomů a celkové pohody. Jeho příběh nám ukazuje, že kombinace změn životního stylu může vést k lepšímu psychickému zdraví a že je důležité brát v úvahu roli pH rovnováhy v těle při řešení duševních potíží. 

Fiktivní postavy Petra a Jany stojícího ve venkovním prostředí s úsměvem na tváři, což naznačuje jeho pozitivní změnu po boji s překyselením

Závěr

V tomto článku jsme se zaměřili na překyselení organizmu a jeho souvislost s psychickými problémy, jako jsou úzkost a deprese. Zjistili jsme, že nerovnováha pH v těle může ovlivnit rovnováhu neurotransmiterů, jako je serotonin, což má za následek zhoršení psychických projevů (Kiecolt-Glaser et al., 2010). Dále jsme se podívali na praktické tipy pro boj s překyselením, které zahrnují změny ve stravě, pravidelný pohyb a relaxaci.

Některé výzkumy naznačují, že úprava životního stylu směrem k snižování kyselosti v těle může vést ke zlepšení psychického zdraví. Například studie od Fagherazzi et al. (2017) ukázala souvislost mezi konzumací potravin s vyšším obsahem kyselin a rizikem rozvoje deprese u žen. Navíc pravidelný pohyb a techniky uvolňování stresu byly spojeny se snížením úrovni stresu a úzkosti (Rethorst et al., 2009).

V konečné části článku jsme sdíleli fiktivní, ale přitom inspirativní příběhy lidí, kteří úspěšně změnili svůj životní styl a dosáhli zlepšení svého fyzického i psychického zdraví. Je důležité si uvědomit, že každý jedinec je jiný a že neexistuje univerzální řešení pro všechny. Avšak tyto příběhy nám ukazují, že změna životního stylu směrem ke zdravějšímu tělu a mysli je možná a může mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu života.

Seznam citací:

Fagherazzi, G., Gusto, G., Clavel-Chapelon, F., Balkau, B., & Bonnet, F. (2017). Chronic consumption of an acidogenic diet is associated with increased risk of incident depression in women: Results from the E3N cohort study. Clinical Nutrition, 36(6), 1544-1551.

Kiecolt-Glaser, J. K., Belury, M. A., Andridge, R., Malarkey, W. B., & Glaser, R. (2010). Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: A randomized controlled trial. Brain, Behavior, and Immunity, 24(8), 1474-1480.

Rethorst, C. D., Wipfli, B. M., & Landers, D. M. (2009). The antidepressive effects of exercise: A meta-analysis of randomized trials. Sports Medicine (Auckland), 39(6), 491-511.