Přeskočit na obsah
Domů » Všechny články » Správné dýchání: Klíč k úlevě od úzkosti a deprese

Správné dýchání: Klíč k úlevě od úzkosti a deprese

 • Mirek 
 • 8 min read

Správné dýchání: Klíč k úlevě od úzkosti a deprese

Správné dýchání je často opomíjený aspekt našeho celkového zdraví a pohody. Mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak moc může naše dýchání ovlivnit naše emoce, mysl a tělo. V tomto článku se zaměříme na význam správného dýchání pro duševní zdraví a jak může pomoci zmírnit úzkost a deprese. Nabídneme také praktické tipy pro zlepšení vašeho dechu a jak integraci dýchání do každodenního života může přinést úlevu od stresu a emočních potíží.

Úzkost a deprese jsou běžné duševní potíže, kterým čelí mnoho lidí. Správné dýchání může být jedním z nejjednodušších, ale i nejúčinnějších nástrojů, které máme k dispozici pro řešení těchto problémů. Dýchání má totiž schopnost ovlivnit naše emoční rozpoložení, uvolňovat napětí ve svalech a pomáhat nám dosáhnout klidnějšího stavu mysli.

Na konci článku jsem uvedl vzorový, týdenní plán dýchací techniky na zvládání úzkosti a panické ataky. Vyzkoušejte a dejte mi vědět.

1. Význam správného dýchání pro duševní zdraví

Správné dýchání hraje klíčovou roli v našem duševním zdraví, protože má přímý vliv na náš nervový systém. Když se naučíme správně dýchat, můžeme aktivovat parasympatický nervový systém, který nám pomáhá uvolnit se a snižuje hladinu stresu. Naopak, špatné dýchání může vést k aktivaci sympatického nervového systému, což způsobuje stres a úzkost.

Správné dýchání také podporuje lepší cirkulaci krve a zásobení mozku kyslíkem. To může vést ke zlepšení koncentrace, paměti a celkově lepšímu fungování mozku. V neposlední řadě má správné dýchání pozitivní vliv na naše emoční rozpoložení a pomáhá nám lépe zvládat stres.

1.1 Vliv dýchání na emoce

Naše emoce jsou úzce spojeny s naším dechem. Když prožíváme silné emoce jako strach nebo vztek, naše dýchání se často stane rychlejším a mělčím. Tento typ dechu může ve skutečnosti zhoršovat naše emoční rozpoložení a zvyšovat úzkost. Na druhou stranu, když dýcháme pomalu a hluboce, můžeme uvolnit napětí a snížit stres.

Několik studií prokázalo, že správné dýchání může snižovat hladiny kortizolu – hormonu stresu – v těle, což nám pomáhá lépe zvládat naše emoce (1). Dlouhodobě to může vést k lepšímu emočnímu zdraví a menší náchylnosti k úzkosti nebo depresi.

1.2 Fyziologický proces dýchání

Dýchání je základní fyziologický proces, který umožňuje přívod kyslíku do těla a odstraňování oxidu uhličitého. Správné dýchání zahrnuje hluboké bránice dýchání, při kterém se břicho rozšiřuje směrem ven během inhalace a smršťuje se směrem dovnitř během exhalace.

Naopak, špatné dýchání je často charakterizováno mělkým dechem, který se provádí pomocí hrudních svalů namísto bránice. Tento typ dechu neposkytuje dostatek kyslíku pro optimální fungování našeho těla a mozku, což může vést k celé řadě zdravotních problémů, včetně zvýšeného stresu a úzkosti.

(1) Ma, X., Yue, Z. Q., Gong, Z. Q., Zhang, H., Duan, N. Y., Shi, Y. T., … & Li, Y. F. (2017). The effect of diaphragmatic breathing on attention, negative affect and stress in healthy adults. Frontiers in psychology, 8, 874.

Ilustrace mozku a plic, které jsou propojeny šipkami, znázorňující vliv dýchání na naše emoce a fyziologii
Ilustrace mozku a plic, které jsou propojeny šipkami, znázorňující vliv dýchání na naše emoce a fyziologii

2. Praktické tipy pro zlepšení dechu

Zlepšení dechu může být jednoduchý proces, který nevyžaduje žádné složité techniky nebo nástroje. Stačí se zaměřit na hluboké bránice dýchání a pravidelně provádět cvičení, která posilují naše dýchací svaly a zlepšují naši schopnost udržovat správný dech. Následující tipy vám pomohou začít s praktikováním lepšího dýchání a dosáhnout jeho pozitivních účinků na vaše duševní zdraví.

2.1 Hluboké bránice dýchání

Hluboké brániční dýchání je základní technika, která vám pomůže naučit se správně dýchat. Zde je několik kroků, jak provést hluboké bránice dýchání:

 1. Sedněte si nebo lehněte si v pohodlné pozici s rovnými zády.
 2. Položte jednu ruku na hrudník a druhou na břicho.
 3. Pomalu a hluboce se nadechněte nosem, přičemž se soustřeďte na rozšíření břicha směrem ven (vaše ruka na hrudníku by se neměla pohybovat).
 4. Pomalu vydechněte ústy, přičemž se soustřeďte na smršťování břicha směrem dovnitř.
 5. Opakujte tento proces několik minut, přičemž se zaměřte na udržování pomalého a hlubokého dechu.

Hluboké bránice dýchání může být prováděno kdykoli a kdekoli, když potřebujete uvolnit stres nebo zlepšit svou koncentraci.

2.2 Pravidelná cvičení pro lepší dech

Pravidelná cvičení, která zahrnují dýchací komponentu, mohou významně přispět ke zlepšení vašeho dechu a celkovému duševnímu zdraví. Jóga, tai chi a pilates jsou vynikající volby pro trénink dýchání a rozvoj tělesné i duševní pohody.

Jóga je obzvláště prospěšná pro dýchání, protože zahrnuje řadu ásan (pozic) a pranayam (dýchacích technik), které posilují dýchací svaly a pomáhají vám naučit se správně dýchat. Některé jóga pozice, jako například kočka-kráva nebo kobylka, jsou zvláště užitečné pro zlepšení dechu a uvolnění napětí v těle.

Začleněním pravidelných cvičení zaměřených na dýchání do vašeho života můžete dosáhnout lepšího duševního zdraví a zvýšit svou schopnost zvládat stres, úzkost a deprese.

Skupina lidí praktikujících jógu nebo meditaci venku, soustředěně se zaměřujíc na svůj dech

3. Překonávání úzkosti a deprese pomocí správného dýchání

Správné dýchání může být účinným nástrojem pro řešení úzkosti a deprese. Když se naučíme ovládat svůj dech, můžeme lépe zvládat stresové situace a udržet klidnější mysl. Existuje několik technik řízení stresu prostřednictvím dýchání, které vám pomohou překonat emoční obtíže a zlepšit vaše duševní zdraví.

3.1 Techniky řízení stresu prostřednictvím dýchání

Existuje několik dýchacích technik, které mohou pomoci snižovat úzkost a stres:

 • Čtyřsedmičkové dýchání: Tato technika zahrnuje inhalaci na čtyři, zadržení dechu na sedm a exhalaci na osm. Toto pomalé a rytmické dýchání aktivuje parasympatický nervový systém a pomáhá tělu uvolnit se.
 • Alternativní nosní dýchání (Nadi Shodhana Pranayama): Tato jóga technika zahrnuje střídavou inhalaci a exhalaci nosem, což má za cíl vyrovnat energii v těle a uklidnit mysl.
 • Bránice dýchání s progresivním uvolňováním svalů: Kombinace hlubokého bránice dýchání s postupným uvolňováním svalového napětí může pomoci snížit stres a úzkost.

3.2 Integrace dýchání do každodenního života

Aby bylo možné plně využít výhod správného dýchání, je důležité začlenit tyto techniky do svého každodenního života. Zde je několik tipů, jak to udělat:

 • Udělejte si pravidelnou přestávku na dýchání: Nastavte si upomínku na svém telefonu nebo počítači, která vás bude upozorňovat na to, abyste si udělali krátkou přestávku a zaměřili se na své dýchání.
 • Využijte čekání jako příležitost k tréninku dechu: Zatímco čekáte na autobus nebo stojíte ve frontě, využijte tuto dobu k soustředění se na svůj dech a provádění některých z výše uvedených technik.
 • Zapojte dýchací techniky do své rutiny před spaním: Správné dýchání může pomoci uklidnit mysl a připravit tělo na spánek. Před spaním si udělejte několik minut na uvolnění a zaměření se na svůj dech.
Osoba sedící u stolu v práci, provádějíc techniku řízeného dýchání, aby snížila stres během pracovního dne

Závěr: Význam správného dýchání pro naše duševní zdraví

Správné dýchání je klíčovým prvkem pro naše duševní zdraví a pohodu. Jeho význam spočívá v jeho schopnosti ovlivnit náš nervový systém, emoce a celkovou kvalitu života (1). Praktikování hlubokého bránice dýchání a integrace dýchacích technik do našeho každodenního života může pomoci snižovat úzkost, deprese a stres.

Vědecký výzkum podporuje účinky správného dýchání na naše duševní zdraví. Studie ukazují, že hluboké brániční dýchání může snižovat hladiny kortizolu – hormonu stresu – v těle, což nám pomáhá lépe zvládat naše emoce (1). Pravidelné cvičení, jako je jóga, které zahrnují dýchací komponentu, také přispívají ke zlepšení dechu a celkově lepšímu duševnímu zdraví.

V tomto článku jsme se zaměřili na význam správného dýchání pro duševní zdraví a jak může pomoci zmírnit úzkost a deprese. Nabídli jsme praktické tipy pro zlepšení dýchání a zdůraznili potřebu integrace těchto technik do našeho každodenního života. Správné dýchání je jednoduchý, ale účinný nástroj, který může mít pozitivní vliv na naše duševní zdraví a kvalitu života.

(1) Ma, X., Yue, Z. Q., Gong, Z. Q., Zhang, H., Duan, N. Y., Shi, Y. T., … & Li, Y. F. (2017). The effect of diaphragmatic breathing on attention, negative affect and stress in healthy adults. Frontiers in psychology, 8, 874.

Týdenní plán dýchacích technik pro úzkost a panické ataky:

Pondělí: Čtyřčlenný čtverec (Box breathing)

 • Sedni nebo lehni na pohodlné místo.
 • Zhluboka se nadechni na čtyři sekundy.
 • Zadrž dech na čtyři sekundy.
 • Vydechni pomalu na čtyři sekundy.
 • Zadrž dech na čtyři sekundy.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Úterý: Brzdná dýchání (Paced breathing)

 • Sedni nebo lehni na pohodlné místo.
 • Nadechni se pomalu na pět sekund.
 • Zadrž dech na tři sekundy.
 • Vydechni pomalu na sedm sekund.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Středa: 4-7-8 dýchání

 • Sedni nebo lehni na pohodlné místo.
 • Nadechni se na čtyři sekundy.
 • Zadrž dech na sedm sekund.
 • Vydechni pomalu na osm sekund.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Čtvrtek: Dýchání srdcem (Heart-focused breathing)

 • Sedni nebo lehni na pohodlné místo.
 • Polož jednu ruku na hrudník a druhou na břicho.
 • Zaměř se na své dýchání, jako by tvé dech vycházel z tvého srdce.
 • Nadechni se pomalu a hluboko na pět sekund a pak vydechni pomalu na pět sekund.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Pátek: Abdominální (břišní) dýchání

 • Sedni nebo lehni na pohodlné místo.
 • Polož jednu ruku na hrudník a druhou na břicho.
 • Nadechni se hluboko a pomalu přes nos, tak aby se ti břicho zvedlo.
 • Vydechni pomalu přes ústa a uvolni břicho.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Sobota: Nadi Shodhana nebo alternativní nosní dýchání (Alternate nostril breathing)

 • Sedni do pohodlné polohy.
 • Uzavři pravou nosní dírku palcem a nadechni se levou nosní dírkou.
 • Poté uzavři levou nosní dírku prsteníčkem a vydechni pravou nosní dírkou.
 • Nadechni se pravou nosní dírkou a pak uzavři pravou nosní dírku a vydechni levou.
 • To je jeden cyklus.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.

Neděle: Dýchání z plné kapacity (Full Yogic Breath)

 • Sedni do pohodlné polohy.
 • Nadechni se hluboko a pomalu přes nos, začínající s tvým břichem, pak expandující do tvých žebrových a konečně do horní části tvých plic.
 • Vydechni pomalu přes ústa, začínající s horní částí plic, pak s žebry a konečně s břichem.
 • Opakuj tento cyklus 10-15 minut.