Přeskočit na obsah
Domů » Všechny články » Vliv nedostatku selenu a jódu na úzkost a depresi: Co byste měli vědět

Vliv nedostatku selenu a jódu na úzkost a depresi: Co byste měli vědět

 • Mirek 
 • 13 min read

Vliv nedostatku selenu a jódu na úzkost a depresi

Úzkost a depresi mohou ovlivnit mnoho faktorů, včetně genetiky, životních zkušeností a životního stylu. Jedním z méně známých, ale neméně důležitých faktorů je také naše strava a příjem esenciálních minerálů, jako jsou selen a jód. Tyto dva prvky hrají klíčovou roli v mnoha biochemických procesech v našem těle, které mají přímý i nepřímý dopad na naše duševní zdraví. V tomto článku se podíváme na to, jak nedostatek selenu a jódu může souviset s úzkostnými a depresivními stavy.

Selen je silný antioxidant, který chrání buňky před oxidačním stresem a podporuje imunitní systém. Hraje také důležitou roli v metabolismu hormonů štítné žlázy, které mají zásadní vliv na náš duševní stav. Jód je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy a produkci jejích hormonů. Tyto hormony ovlivňují různé aspekty našeho zdraví, jako je růst, energie nebo teplota těla. Navíc mají také dopad na náladu a emoční stabilitu. Nedostatek selenu a jódu může vést k dysfunkci štítné žlázy, což může způsobit nebo zhoršit úzkost a depresi.

Důležitost selenu a jódu pro naše zdraví

Selen a jód jsou dva esenciální minerály, které hrají klíčovou roli v našem zdraví. Jsou nezbytné pro správnou funkci štítné žlázy a ovlivňují mnoho biochemických procesů v našem těle. Jejich důležitost spočívá v jejich schopnosti podporovat optimální fungování našeho těla a udržovat nás zdravé, energické a duševně vyrovnané.

Funkce selenu v těle zahrnují ochranu buněk před oxidačním stresem, podporu imunitního systému a účast na metabolismu hormonů štítné žlázy. Díky svým antioxidačním vlastnostem pomáhá selen neutralizovat volné radikály, které mohou poškozovat buňky a způsobovat chronický zánět. Rovněž se účastní syntézy DNA a je důležitý pro reprodukci. Jód je nezbytný pro tvorbu hormonů štítné žlázy – tyroxinu (T4) a trijodthyroninu (T3), které mají zásadní vliv na růst, metabolismus, teplotu těla a duševní stav. Bez dostatečného přísunu jódu nemůže štítná žláza správně fungovat a může dojít k různým zdravotním komplikacím, jako je struma nebo hypotyreóza.

Z tohoto důvodu je důležité dbát na dostatečný příjem selenu a jódu ve své stravě. Zajištění jejich dostatečného přísunu pomáhá udržovat naše tělo i mysl v optimálním stavu a snižuje riziko vzniku úzkosti, depresi a dalších zdravotních problémů spojených s nedostatkem těchto minerálů.

Funkce selenu v těle

Selen je esenciální stopový prvek, který má řadu důležitých funkcí v našem těle. Jeho klíčové role zahrnují následující aspekty:

 1. Antioxidant: Selen je součástí několika antioxidantních enzymů, jako je glutathion peroxidáza, která pomáhá neutralizovat volné radikály a chránit buňky před oxidačním stresem. Tímto způsobem selen podporuje celkovou stabilitu a integritu buněk a tkání.
 2. Imunitní systém: Selen hraje důležitou roli v imunitním systému, kde podporuje produkci bílých krvinek a protilátek. To pomáhá tělu efektivněji bojovat s infekcemi a udržovat silnou imunitu.
 3. Metabolismus štítné žlázy: Selen se podílí na konverzi neaktivního hormonu štítné žlázy (T4) na jeho aktivní formu (T3). Tímto způsobem selen přispívá k regulaci metabolismu, růstu a vývoje.
 4. Reprodukce: Selen je nezbytný pro správnou funkci reprodukčního systému, zejména pro tvorbu spermií u mužů. Nedostatek selenu může být spojen s nižší plodností a reprodukčními problémy.
 5. Kardiovaskulární zdraví: Selen má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, protože pomáhá snižovat oxidační stres a zánět v cévách. Tímto způsobem může selen přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Vzhledem k těmto důležitým funkcím je nezbytné zajistit dostatečný příjem selenu ve stravě, aby naše tělo mohlo správně fungovat a udržovat nás zdravé a energické.

Funkce jódu v těle

Jód je esenciální stopový prvek, který je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy a produkci jejích hormonů. Jeho hlavní role v těle zahrnují následující aspekty:

 1. Produkce štítné žlázy: Jód je klíčovou složkou hormonů štítné žlázy – tyroxinu (T4) a trijodthyroninu (T3). Tyto hormony ovlivňují mnoho důležitých funkcí v těle, jako je růst, metabolismus a teplota těla.
 2. Regulace metabolismu: Hormony štítné žlázy hrají zásadní roli v regulaci energetického metabolismu našeho těla. Pomáhají udržovat správnou hladinu energie a podporují optimální fungování buněk a orgánů.
 3. Růst a vývoj: Jód je zvláště důležitý pro růst a vývoj dětí, protože hormony štítné žlázy ovlivňují procesy růstu kostní tkáně, nervového systému a mozku.
 4. Duševní stav: Hormony štítné žlázy mají také přímý dopad na naši náladu a emoční stabilitu. Nedostatek jódu může vést k nerovnováze hormonů štítné žlázy, která může způsobit nebo zhoršit úzkost, depresi a další duševní problémy.
 5. Prevence strumy: Dostatečný příjem jódu je důležitý pro prevenci strumy, což je zvětšení štítné žlázy způsobené nedostatkem jódu. Struma může vést k řadě zdravotních komplikací a negativně ovlivňovat kvalitu života.

Vzhledem k těmto klíčovým funkcím je důležité zajistit dostatečný příjem jódu ve stravě, aby naše tělo mohlo správně fungovat a udržovat nás zdravé a duševně vyrovnané.

Selen a jód v lidském těle

Jak nedostatek selenu a jódu ovlivňuje náš duševní stav

Nedostatek selenu a jódu může mít značný vliv na náš duševní stav, protože tyto minerály hrají klíčovou roli v biochemických procesech, které ovlivňují naše emocionální a kognitivní fungování. Při nedostatku těchto esenciálních prvků mohou nastat následující problémy:

 1. Dysfunkce štítné žlázy: Nedostatek selenu a jódu může vést k narušení normální funkce štítné žlázy a produkce jejích hormonů. Hormony štítné žlázy mají zásadní vliv na naše duševní zdraví, protože ovlivňují různé aspekty, jako je nálada, energie, spánek a stresová reakce.
 2. Zvýšený oxidační stres: Selen je silný antioxidant, který chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály. Nedostatek selenu může vést ke zvýšenému oxidačnímu stresu v těle, což může poškozovat nervové buňky a zhoršit úzkost a depresi.
 3. Snížená imunita: Jelikož selen podporuje imunitní systém, nedostatek tohoto minerálu může způsobit sníženou odolnost vůči infekcím a zánětům. Chronický zánět může negativně ovlivnit naše duševní zdraví a zhoršit úzkostné a depresivní stavy.
 4. Hormonální nerovnováha: Jód je nezbytný pro syntézu hormonů štítné žlázy, které mají přímý dopad na náladu a emoční stabilitu. Nedostatek jódu může vést k hormonální nerovnováze, která se projevuje jako změny nálady, úzkost nebo depresivní symptomy.
 5. Kognitivní dysfunkce: Jelikož hormony štítné žlázy ovlivňují růst a vývoj nervového systému, nedostatek selenu a jódu může vést ke snížení kognitivních funkcí, jako je paměť, pozornost nebo schopnost řešit problémy.

Abychom předešli těmto negativním dopadům na náš duševní stav, je důležité zajistit dostatečný přísun selenu a jódu ve stravě. To nám pomáhá udržet optimální fungování těla a mysli a snižuje riziko vzniku úzkosti, depresi a dalších duševních problémů spojených s nedostatkem těchto minerálů.

Nedostatek selenu a jeho dopad na úzkost

Nedostatek selenu může mít významný dopad na úzkost z několika důvodů. Selen hraje klíčovou roli v následujících aspektech, které mají přímý i nepřímý vliv na úzkostné stavy:

 1. Antioxidantní ochrana: Selen je součástí řady enzymů s antioxidačními vlastnostmi, které chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály a oxidačním stresem. Zvýšený oxidační stres je spojen s neurodegenerativními onemocněními a duševními poruchami, včetně úzkosti.
 2. Metabolismus štítné žlázy: Selen se podílí na konverzi neaktivního hormonu štítné žlázy (T4) na jeho aktivní formu (T3). Hormony štítné žlázy ovlivňují různé aspekty našeho duševního zdraví, jako je nálada, energie nebo stresová reakce. Dysfunkce štítné žlázy způsobená nedostatkem selenu může vést k nerovnováze těchto hormonů a zvýšit úzkost.
 3. Imunita a zánět: Selen podporuje imunitní systém a pomáhá tělu bojovat proti infekcím a zánětům. Chronický zánět může negativně ovlivnit naše duševní zdraví a zhoršit úzkostné stavy.
 4. Neuroprotektivní účinky: Některé studie naznačují, že selen může mít neuroprotektivní účinky, což znamená, že chrání nervové buňky před poškozením. Nedostatek selenu by tak mohl vést ke snížení této ochrany, což by mohlo přispět k rozvoji úzkosti.

Abychom minimalizovali riziko vzniku úzkosti spojené s nedostatkem selenu, je důležité zajistit dostatečný přísun tohoto minerálu ve stravě. To nám pomáhá udržet optimální fungování těla a mysli a snižuje riziko vzniku úzkosti, depresi a dalších duševních problémů spojených s nedostatkem selenu.

Nedostatek jódu jako faktor depresivních stavů

Nedostatek jódu může být důležitým faktorem přispívajícím k depresivním stavům z několika důvodů. Jód hraje klíčovou roli v následujících aspektech, které mají přímý i nepřímý vliv na depresi:

 1. Produkce štítné žlázy: Jód je nezbytný pro tvorbu hormonů štítné žlázy – tyroxinu (T4) a trijodthyroninu (T3). Tyto hormony ovlivňují mnoho důležitých funkcí v těle, jako je růst, metabolismus a teplota těla, a také mají přímý dopad na naši náladu a emoční stabilitu.
 2. Hormonální nerovnováha: Nedostatek jódu může vést k nerovnováze hormonů štítné žlázy, což se projevuje jako změny nálady, úzkost nebo depresivní symptomy. Hypotyreóza, což je stav charakterizovaný sníženou funkcí štítné žlázy způsobenou nedostatkem jódu, je často spojena s depresivními stavy.
 3. Růst a vývoj mozku: Jód je zvláště důležitý pro růst a vývoj nervového systému a mozku. Nedostatek jódu, zejména během těhotenství a raného dětství, může vést k poruchám růstu a vývoje mozku, což může mít dlouhodobý negativní vliv na duševní zdraví.
 4. Kognitivní funkce: Hormony štítné žlázy ovlivňují kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost nebo schopnost řešit problémy. Nedostatek jódu a následná dysfunkce štítné žlázy mohou vést ke snížení kognitivních funkcí, což může přispět k rozvoji depresivních symptomů.

Abychom minimalizovali riziko vzniku depresivních stavů spojených s nedostatkem jódu, je důležité zajistit dostatečný přísun tohoto minerálu ve stravě. To nám pomáhá udržet optimální fungování těla a mysli a snižuje riziko vzniku úzkosti, depresi a dalších duševních problémů spojených s nedostatkem jódu.

Symbol nedostatku selenu a jódu

Přirozené zdroje selenu a jódu ve stravě

Zajištění dostatečného příjmu selenu a jódu je klíčové pro udržení našeho duševního i fyzického zdraví. Jak jsme si již zmínili, nedostatek těchto minerálů může vést k problémům s úzkostí, depresí a celkovým zdravím. Naštěstí můžeme najít bohaté zdroje selenu a jódu v různých potravinách, které bychom měli zařadit do naší vyvážené stravy.

Nejlepší potraviny bohaté na selen

Selen lze najít v celé řadě potravin, které bychom měli pravidelně konzumovat pro jeho optimální přísun:

 1. Ořechy: Brazilské ořechy jsou jedním z nejbohatších přirozených zdrojů selenu. Stačí jen několik brazilských ořechů denně, abyste pokryli svou denní potřebu selenu.
 2. Maso: Různé druhy masa, jako je hovězí, kuřecí nebo vepřové maso, obsahují dobrý podíl selenu. Játra jsou také velmi bohatým zdrojem tohoto minerálu.
 3. Ryby a mořské plody: Losos, tuňák, treska a krevety jsou výbornými zdroji selenu. Mořské plody obecně obsahují vyšší hladiny selenu než sladkovodní ryby.
 4. Obiloviny: Celozrnné obiloviny, jako je hnědá rýže, celozrnný chléb nebo ovesné vločky, také přispívají k příjmu selenu ve stravě.
 5. Semínka: Slunečnicová semínka a sezamová semínka obsahují značné množství selenu a mohou být snadno zařazena do stravy.

Nejlepší potraviny bohaté na jód

Jód je rovněž dostupný v celé řadě potravin, které bychom měli pravidelně zařazovat do naší stravy:

 1. Mořské řasy: Mořské řasy, jako jsou nori, wakame nebo kombu, jsou jedním z nejbohatších přirozených zdrojů jódu a mohou být konzumovány sušené nebo vařené.
 2. Ryby a mořské plody: Jako u selenu jsou i ryby a mořské plody bohatým zdrojem jódu. Zejména treska, losos a krevety obsahují vyšší hladiny jódu.
 3. Mléčné výrobky: Mléko, jogurt a sýry jsou dobrými zdroji jódu. Příjem mléčných výrobků je zvláště důležitý pro osoby, které nekonzumují mořské plody.
 4. Vejce: Vejce obsahují jód ve svém žloutku a jsou tak jedním z dostupných zdrojů tohoto minerálu.
 5. Jodizovaná sůl: Jodizovaná sůl je dalším praktickým zdrojem jódu ve stravě. Používání jodizované soli při vaření a dochucování jídel pomáhá zajistit dostatečný příjem jódu.

Zahrnutím těchto potravin do naší vyvážené stravy můžeme zajistit dostatečný přísun selenu a jódu, což nám pomáhá udržet optimální duševní i fyzické zdraví.

Zdroje selenu a jódu

Praktické tipy pro zajištění dostatečného příjmu těchto minerálů

Abychom zajistili dostatečný příjem selenu a jódu ve své stravě, je důležité se zaměřit na vyvážený jídelníček, který zahrnuje různé potraviny bohaté na tyto minerály. V následujících odstavcích se podíváme na praktické tipy a doporučení pro zajištění optimálního přísunu selenu a jódu, včetně specifických potřeb některých skupin lidí.

Vyvážená strava pro dostatečný příjem selenu a jódu

 1. Pestrost potravin: Klíčem k dostatečnému přísunu selenu a jódu je konzumace široké škály potravin, které obsahují tyto minerály. Zahrňte do svého jídelníčku ořechy (zejména brazilské ořechy), ryby a mořské plody, celozrnné obiloviny, mléčné výrobky a vejce.
 2. Jodizovaná sůl: Používání jodizované soli při vaření a dochucování jídel je jednoduchý způsob, jak zvýšit příjem jódu, zejména pro ty, kteří nekonzumují dostatek mořských plodů nebo mléčných výrobků.
 3. Pozornost k vaření: Některé metody vaření mohou snižovat obsah selenu a jódu v potravinách. Například při dlouhém vaření zeleniny ve velkém množství vody se mohou některé minerály ztratit. Zvažte použití metod, které zachovávají co nejvíce minerálů, jako je dušení nebo grilování.

Doporučení pro osoby se zvýšenou potřebou těchto minerálů

 1. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení se zvyšuje potřeba selenu a jódu pro optimální růst a vývoj dítěte. Těhotné a kojící ženy by měly dbát na dostatečný přísun těchto minerálů prostřednictvím stravy nebo doplňků po konzultaci s lékařem.
 2. Vegetariáni a vegani: Osoby, které se stravují vegetariánsky nebo vegansky, by měly být obzvláště pozorné na svůj přísun selenu a jódu, protože některé zdroje těchto minerálů se nacházejí především v živočišných produktech. Mořské řasy a jodizovaná sůl jsou dobrými zdroji jódu pro vegetariány a vegany, zatímco ořechy, semínka a celozrnné obiloviny mohou pomoci zajistit dostatečný přísun selenu.
 3. Osoby s onemocněním štítné žlázy: Pro osoby trpící poruchami štítné žlázy, jako je hypotyreóza nebo Hashimotova tyreoiditida, je důležité sledovat svůj příjem selenu a jódu. V některých případech může být nutné užívat doplňky nebo upravit stravu podle doporučení lékaře či odborníka na výživu.
Zdravý jídelníček s potravinami bohatými na selen a jód

Závěr

V průběhu tohoto článku jsme se podrobně zaměřili na důležitost selenu a jódu pro naše zdraví, zejména na jejich možný vliv na úzkost a depresi. Jak jsme zjistili, tyto dva minerály hrají klíčovou roli v mnoha biochemických procesech v našem těle a jejich nedostatek může způsobit nebo zhoršit duševní problémy, jako je úzkost a depresi (Triggiani et al., 2009; Zimmermann & Köhrle, 2002).

Kromě toho jsme se zaměřili na přirozené zdroje selenu a jódu ve stravě, které nám pomáhají zajistit dostatečný přísun těchto minerálů. Zahrnutím potravin bohatých na selen a jód do naší stravy můžeme podporovat optimální fungování těla a mysli (Venturi et al., 2014). Nakonec jsme poskytli praktické tipy pro zajištění dostatečného příjmu selenu a jódu, včetně doporučení pro osoby se zvýšenou potřebou těchto minerálů.

Vzhledem k důležitosti selenu a jódu pro naše duševní i fyzické zdraví je klíčové, abychom si byli vědomi jejich zdrojů a způsobů, jak je zařadit do naší stravy. Dodržováním vyvážené stravy bohaté na tyto minerály můžeme snížit riziko vzniku úzkosti, depresi a dalších zdravotních problémů spojených s nedostatkem selenu a jódu.

Seznam citací:

Triggiani, V., Tafaro, E., Giagulli, V. A., Sabba, C., Resta, F., Licchelli, B., ... & Guastamacchia, E. (2009). Role of iodine, selenium and other micronutrients in thyroid function and disorders. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets (Formerly Current Drug Targets - Immune, Endocrine & Metabolic Disorders), 9(3), 277-294.

Venturi, S., Donati, F. M., Venturi, A., Venturi, M. (2014). Environmental Iodine Deficiency: A Challenge to the Evolution of Terrestrial Life? Thyroid 20(8), 827–835.

Zimmermann MB & Köhrle J (2002) The impact of iron and selenium deficiencies on iodine and thyroid metabolism: biochemistry and relevance to public health. Thyroid 12(10):867-78.